1ª PART: SITUACIÓ ECONÒMICA DEL SECTOR. QUINA ÉS LA VERITAT?