1ª PART: SITUACIÓ ECONÒMICA DEL SECTOR. QUINA ÉS LA VERITAT?

NOTÍCIES DEL CONVENI COL·LECTIU XI
25 juliol 2020
2ª PART: SITUACIÓ ECONÒMICA DEL SECTOR. QUINA ÉS LA VERITAT?
26 juliol 2020