ACORD APLICACIÓ CONVENI COL·LECTIU A CAIXABANK: CARBÓ PER A LA PLANTILLA.