ACORD DE REGISTRE DE JORNADA: AVANÇAM CAP ENDARRERE.

REDUCCIÓ DE LA NOSTRA JORNADA LABORAL.
14 setembre 2019
MESA DE NEGOCIACIÓ DEL PLA D’IGUALTAT
2 octubre 2019