Acord entre la Fundació «la Caixa» i el Consell de Mallorca.