ATURADA INFORMÀTICA: NO VOLIES BROU? IDÒ TASSA I MITJA!!!

CAMPANYA “SAMSUNG INVISIBLE”
19 juliol 2021
SENYOR DAN: ES VAGI TRANQUIL DE VACANCES, EL SEU DESCANS SERÀ EL DESCANS DE TOTS.
21 juliol 2021