AVÍS A QUI PERTOQUI: Abans es manava, avui es dirigeix i sobretot, es lidera.

PLA D’IGUALTAT: HABEMUS PACTUM.
24 gener 2020
PLA D’IGUALTAT: MILLORES ACONSEGUIDES.
28 gener 2020