AVÍS A QUI PERTOQUI: Abans es manava, avui es dirigeix i sobretot, es lidera.