A LA DIRECTORA D’ÀREA DE NEGOCI STORE MALLORCA I
17 març 2023
INTERVENCIÓ JUNTA GENERAL ACCIONISTES 2023
31 març 2023