PARAULES, NOMÉS PARAULES: CONVENCIÓ DE DIRECTIUS 2018