NOTÍCIES DEL CONVENI COL·LECTIU VI: PAREIX QUE ES PRORROGARÀ LA NEGOCIACIÓ UN MES.
30 juny 2020
NOTÍCIES DEL CONVENI COL·LECTIU VII: ES CONFIRMA EL QUE VOS VÀREM INFORMAR.
1 juliol 2020