El Pacte de control horari és il·legal o com CCOO, UGT i FINE (SECB) es tornen a passar de vius.