ENQUESTA DE CLIMA LABORAL SENYORS DE LA DIRECCIÓ, ENCARA NO S’HAN ASSABENTAT DEL CLIMA QUE HI HA?