IMPRESSORES I TABLETS: JA TENIM RESPOSTA A LA CARTA ENVIADA AL DIRECTOR GENERAL DE RRHH