INCAPACITAT TEMPORAL DE CURTA DURADA. LA DIRECCIÓ HA POSAT SENY.