INTERVENCIÓ DEL SIB A LA JUNTA GENERAL D’ACCIONISTES DE CAIXABANK