PERDONIN QUE TORNEM A INSISTIR, PERÒ, ÉS AQUEST EL CAMÍ ENCERTAT?