PROCÉS DE REESTRUCTURACIÓ CAIXABANK: NOTA CONJUNTA VI