REFERÈNDUM DE CATALUNYA 2017: PAUTES A SEGUIR AMB ELS CLIENTS