REUNIÓ COMISSIÓ SEGUIMENT PLA D’IGUALTAT
23 setembre 2020
HI HA ALGUNS QUE NO S’HAN ASSABENTAT IV.
30 setembre 2020