REUNIÓ DE LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT DE L’ACORD LABORAL DE PRÉSTECS EN CONDICIONS D’EMPLEAT