SENTÈNCIA DEMANDA SECB TRIENNIS: BUFETADA AMB SA MÀ PLANA!