14 julio, 2019

“DESPACITO”: UNA COSA BASTANT COMUNA A LA NOSTRA ENTITAT.

En aquesta casa tot va com diu la cançó, “Despacito”; quan no és el sistema informàtic, és el cobrament dels incentius i premis (consultau nota informativa […]
25 febrero, 2020

La banca dice no al plan de la CNMV de limitar los bonus.

Pots llegir-ho: https://www.expansion.com/empresas/banca/2020/02/25/5e54333de5fdea84718b4619.html  
4 marzo, 2020

NOTÍCIES VÀRIES

  EL BONUS 2019 Un any més, a finals del mes de febrer, s’abona juntament amb la nòmina el famós “bonus”; com sempre, la majoria de […]
5 abril, 2020

Se puede cobrar el bonus tras un despido disciplinario.

Pots llegir ho: https://www.expansion.com/juridico/sentencias/2020/04/05/5e89058ce5fdeae9278b4581.html