Condicions Termohigromètriques

26 junio, 2017

“CUANDO CALIENTA EL SOL AQUÍ …, EN LA OFICINA”

Avui a les 06:24 hores ha començat el solstici d’estiu en l’hemisferi nord, encara que a Balears sa calor ha arribat fa ja una setmana bona […]
6 agosto, 2017

NOTICIES VÀRIES

-ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL PELS EMPLEATS. L’entrada en vigor, a partir de l’1 de gener de 2018, de la Directiva MiFID II i les seves exigències […]
24 octubre, 2022

SEGURETAT I SALUT LABORAL

El passat dijous es va reunir el CUSSL (Comitè de Seguretat i Salut Laboral) on el SIB va sol·licitar que hi hagués un pla de contingència […]
21 febrero, 2023

SALUT LABORAL

El dimecres 15 i el dijous 16 de febrer es varen celebrar a Barcelona dues reunions dins l’àmbit del Comitè Únic de Seguretat i Salut Laboral […]