Desconnexió Digital

10 octubre 2020

Es la hora de cenar (y de trabajar) a la europea.

Pots llegir-ho: https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/10/09/fortunas/1602270799_167429.html
25 novembre 2020

POLÍTICA DE BONES PRÀCTIQUES PER A REUNIONS EFICIENTS.

Avui surt publicada a la Intranet aquesta informació com a mesura per afavorir la desconnexió digital. Aquesta política està basada en l’Acord Laboral de Desconnexió Digital […]
15 març 2021

Salario emocional 4.0, la transformación de la retención del talento.

Pots llegir-ho: https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/03/05/extras/1614953569_151460.html