Eleccions Sindicals 2022

10 noviembre, 2022

EL S.I.B. PUBLICA LA SEVA C.I.R.B.E.

Davant la negociació d’un acord laboral o unes eleccions sindicals, el SIB sempre convida als sindicats presents al àmbit de les Illes Balears a publicar la […]
11 noviembre, 2022

RAONS PER VOTAR AL SIB: A nosaltres no ens compren amb gambes.

Els nostres valors són sòlids. Ni gambes ni subvencions servirien per canviar la nostra posició, que és millorar el teu benestar i ajudar a resoldre els […]
14 noviembre, 2022

RAONS PER VOTAR AL SIB: Ens és igual d’on vens.

Avui a CaixaBank coincideixen persones que han desenvolupat la seva carrera en moltes entitats diferents. Noltros ens identificam amb tu, no amb el teu origen. El […]
15 noviembre, 2022

VOLEM COMPARTIR AMB VOLTROS UNA MALA NOTÍCIA (O VÀRIES)… PER ALTRES.

Això si, son notícies avorrides, perquè les escoltam un any darrere l’altre, des de fa 40, i especialment quan hi ha eleccions… i així i tot no caduquen! Malauradament, «el SIB […]