Pressions

29 juliol 2020

REUNIONS PRESENCIALS.

Ens hem assabentat que estan previstes reunions a cada DAN, d’una forma presencial, per aquest motiu vàrem manifestar la nostra queixa a RRHH de Balears. Encara […]
6 agost 2020

EL NOU SAMSUNG GALAXY: UNA ALTRA CAMPANYA DE MÒBILS A L’ESTIU, I A MÉS, AMB EL PANORAMA QUE TENIM.

ALGUNS DAN’S AJUDEN I ALTRES, AVUI DIA, IGNOREN ENCARA LA SITUACIÓ DE BALEARS. Sócrates, va ser un filòsof clàssic grec considerat com un dels més grans, […]
30 setembre 2020

HI HA ALGUNS QUE NO S’HAN ASSABENTAT IV.

En les nostres anteriors notes informatives denunciàvem la pressió comercial que sofrien els companys i companyes de Balears, malgrat la crisi sanitària i econòmica provocada pel […]
9 novembre 2020

HI HA ALGUNS QUE NO S’HAN ASSABENTAT V

CaixaBank, primer banc europeu membre afiliat de l’Organització Mundial del Turisme, l’organisme de Nacions Unides, ha rebut un reconeixement per part de l’Organització Mundial del Turisme pel seu […]