Reducció jornada

16 octubre, 2017

Reducció de jornada per a la cura de fills menors

24 septiembre, 2018

REDUCCIÓ DE JORNADA PER A LA CURA DE FILLS MENORS

Comença el curs escolar, l’obertura dels dijous a la tarda en les oficines tradicionals amb horari general i des del 15 de setembre de dilluns a […]
16 octubre, 2018

MOLTS CREUEN QUE DIR UNA MENTIDA MIL VEGADES ES CONVERTEIX EN VERITAT

No ens agraden les guerres sindicals, però no podem consentir que prenguin per beneits a la plantilla de Balears. Ens sorprén, i no ens sorprén, la […]
29 julio, 2019

Un juez abre la puerta a la libre elección de horario al solicitar la reducción de jornada.

Pots llegir-ho: https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/07/25/legal/1564034887_209991.amp.html?id_externo_rsoc=TW_CC&__twitter_impression=true