21 mayo, 2018

“CUANDO ALGUNOS CONFUNDEN UNA META VOLANTE CON UNA META EN UN PUERTO DE MONTAÑA HC (HORS CATÉGORIE)”

  Si parlam en termes ciclistes alguns confonen una meta volant, aquella que normalment és ràpida i només cal un petit esforç, amb un port d’alta […]
30 mayo, 2018

QUIN MANAT!

En un còmic Mortadelo s’acosta amb gest d’home de món a un conserge que espera una propina, posa alguna cosa a la seva mà i li […]
4 junio, 2018

«DONDE DIJE DIGO, DIGO DIEGO»

  PAREIX ESSER QUE LA NOSTRA NOTA INFORMATIVA, SOBRE L’INCREMENT DEL REPTE A LA CAMPANYA D’ASSEGURANCES GENERALS, HA FET EFECTE: ELS DAN’S HAN COMUNICAT UN CANVI […]
8 agosto, 2019

“MISIÓN IMPOSIBLE 2: VENDA Samsung Galaxy Note 10”

  QUE SUCCEEIXI UNA VEGADA, VAL, PERÒ DUES JA ÉS PREOCUPANT. AIXÒ ABANS NO PASSAVA. ALGÚ PENSA AMB EL CLIENT? I AMB ELS COMPANYS I COMPANYES […]