Reunions

29 julio, 2020

REUNIONS PRESENCIALS.

Ens hem assabentat que estan previstes reunions a cada DAN, d’una forma presencial, per aquest motiu vàrem manifestar la nostra queixa a RRHH de Balears. Encara […]
25 noviembre, 2020

POLÍTICA DE BONES PRÀCTIQUES PER A REUNIONS EFICIENTS.

Avui surt publicada a la Intranet aquesta informació com a mesura per afavorir la desconnexió digital. Aquesta política està basada en l’Acord Laboral de Desconnexió Digital […]