APUNTS FISCALS: COMPENSACIÓ DINARS I QUILOMETRATGE.