SITUACIÓ ACTUAL A LES OFICINES: INCERTESA PER PART DELS CLIENTS, VOLATILITAT I RISC DELS FONS DELS CLIENTS DEGUT AL CONFLICTE DE CATALUNYA.
5 octubre 2017
DEMANAM UNA REUNIÓ URGENT!!!
9 octubre 2017