SITUACIÓ ACTUAL A LES OFICINES: INCERTESA PER PART DELS CLIENTS, VOLATILITAT I RISC DELS FONS DELS CLIENTS DEGUT AL CONFLICTE DE CATALUNYA.