LES DIFERÈNCIES QUAN SES COSES NO VAN BÉ
19 setembre 2017
SITUACIÓ ACTUAL A LES OFICINES: INCERTESA PER PART DELS CLIENTS, VOLATILITAT I RISC DELS FONS DELS CLIENTS DEGUT AL CONFLICTE DE CATALUNYA.
5 octubre 2017