CIRCULAR CONJUNTA: MESA NEGOCIACIÓ DE REGISTRE D’HORARIS