Comissió de seguiment de la pòlissa d’Adeslas dels empleats