HI HA ALGUNS QUE NO S’HAN ASSABENTAT.
10 juny 2020
SER AGRAÏT ÉS MOLT MÉS QUE DIR GRÀCIES I FER APLAUDIMENTS.
16 juny 2020