SER AGRAÏT ÉS MOLT MÉS QUE DIR GRÀCIES I FER APLAUDIMENTS.

CORONAVIRUS L: RECORDATORI
11 juny 2020
ENQUESTA DE COMPROMÍS? MANDE…?
16 juny 2020