SER AGRAÏT ÉS MOLT MÉS QUE DIR GRÀCIES I FER APLAUDIMENTS.