EL SIB TRANSMET LA PREOCUPACIÓ DE LA PLANTILLA A LA DT DE BALEARS.