INTERVENCIÓ SIB A LA JUNTA GENERAL D’ACCIONISTES 2020