INTERVENCIÓ SIB A LA JUNTA GENERAL D’ACCIONISTES 2020

CORONAVIRUS XLVI
21 maig 2020
ENGUANY, PER DESGRÀCIA, NO SALVAREM ELS MOBLES!
25 maig 2020