LA SIGNATURA DELS DARRERS CONVENIS I LA PÈRDUA DE PODER ADQUISITIU QUE HA SUPOSAT.