LA SIGNATURA DELS DARRERS CONVENIS I LA PÈRDUA DE PODER ADQUISITIU QUE HA SUPOSAT.
12 novembre 2018
21.350,20€* HA PERDUT UN NIVELL VII AMB LA SIGNATURA DEL DARRER CONVENI AMB LA CONGELACIÓ DE 18 MESOS DE TRIENNIS.
19 novembre 2018