LA TASCA COMERCIAL I EL CODI ÈTIC: UNA RELACIÓ D’ALT VOLTATGE