LA TEVA REALITAT ECONÒMICA EN AQUESTS DARRERS 4 ANYS.

21.350,20€* HA PERDUT UN NIVELL VII AMB LA SIGNATURA DEL DARRER CONVENI AMB LA CONGELACIÓ DE 18 MESOS DE TRIENNIS.
19 novembre 2018
EL SIB, DES DE FA MÉS DE 35 ANYS, EL SINDICAT ÚTIL DE BALEARS
22 novembre 2018