21.350,20€* HA PERDUT UN NIVELL VII AMB LA SIGNATURA DEL DARRER CONVENI AMB LA CONGELACIÓ DE 18 MESOS DE TRIENNIS.

EL S.I.B. PUBLICA LA SEVA C.I.R.B.E.
14 novembre 2018
LA TEVA REALITAT ECONÒMICA EN AQUESTS DARRERS 4 ANYS.
19 novembre 2018