21.350,20€* HA PERDUT UN NIVELL VII AMB LA SIGNATURA DEL DARRER CONVENI AMB LA CONGELACIÓ DE 18 MESOS DE TRIENNIS.