LES TARGETES BLACK O COM SIMULAR SER SINDICALISTES.

El TRIBUNAL SUPREM CORREGEIX A L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA I DIU QUE LES PRESTACIONS DE MATERNITAT ESTAN EXEMPTES D’IRPF.
7 octubre 2018
EL SIB AMB SANT LLORENÇ.
10 octubre 2018