LES TARGETES BLACK O COM SIMULAR SER SINDICALISTES.
8 octubre 2018
MOLTS CREUEN QUE DIR UNA MENTIDA MIL VEGADES ES CONVERTEIX EN VERITAT
16 octubre 2018