LES VACANCES: UNA COSA TAN SENZILLA I QUE ALGUNS VOLEN COMPLICAR