PRÒRROGA DELS ACORDS LABORALS DE GESTORS DE CLIENTS I APODERATS SUPLENTS