REUNIONS D’AVUI A BARCELONA
6 novembre 2019
REGISTRE JORNADA: LA DIRECCIÓ SE’N FOT DE LA PLANTILLA (II).
11 novembre 2019