NOTÍCIES DEL CONVENI COL·LECTIU VII: ES CONFIRMA EL QUE VOS VÀREM INFORMAR.

“EL MURO DE LAS LAMENTACIONES”
1 juliol 2020
IMPUTACIÓ REPTES.
1 juliol 2020