NOTÍCIES DEL CONVENI COL·LECTIU VII: ES CONFIRMA EL QUE VOS VÀREM INFORMAR.