NOU HORARI D’HIVERN I REDUCCIÓ DE LA NOSTRA JORNADA LABORAL.